BACAP Home

 

De ontwikkeling binnen de diergeneeskunde en de veranderende maatschappij maakt dat fysiotherapie bij dieren een steeds belangrijkere rol is gaan spelen. In de humane geneeskunde is de fysiotherapie een alom gerespecteerde discipline die op medisch vlak duidelijk zijn waarde heeft bewezen.

 

De nieuwe specialistische zorg bij dieren, de operatietechnieken, vernieuwde medicaties en beeldende diagnostiek vragen dan ook om een meer specialistische nazorg.

 

Deze vraag om nazorg komt niet alleen vanuit de veterinaire wereld, maar ook van de diereneigenaren zelf. Het dier vervult namelijk een meer prominente en emotionele rol binnen het gezin.

 

De dierenarts en dierenfysiotherapeut beïnvloeden allebei het meest wezenlijke van het dier namelijk : het bewegen. De manier waarop beide disciplines invloed uitoefenen op het bewegen van het dier is echter anders. Juist om deze reden is dierfysiotherapie een goede aanvulling en bondgenoot van de diergeneeskunde. Uiteindelijk hebben we allen hetzelfde doel : zorgen dat het dier beter wordt.

 

Revalidatie na een orthopedische operatie of bij neurologische aandoeningen wordt langzaam maar zeker meer standaard dan optie. Een goede samenwerking tussen dierenarts en dierenfysiotherapeut is dan ook vereist. Hiermee is het eerste doel van onze vereniging geformuleerd.