Wat is BACAP?

De ‘Belgian Association for Certified Animal Physiotherapists’ (BACAP) is een vereniging van en voor dierenfysiotherapeuten, waarbij enkel gediplomeerde dierenfysiotherapeuten worden toegelaten. De Belgische dierenfysiotherapeuten hebben een vooropleiding of als kinesist of als dierenarts, waarna ze of in België of in Nederland het diploma dierfysiotherapie behaald hebben.

 

Doelstellingen BACAP:

 

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van de fysiotherapie toegepast op dieren. Zij tracht dit doel te bereiken door:

• Optimale samenwerking tussen fysiotherapeut en dierenarts te bevorderen.
• Bekendheid te geven aan de fysiotherapie bij dieren zowel onder de beroepsgroep van fysiotherapeuten als buiten deze beroepsgroep.
• De ervaring van de leden ten aanzien van de fysiotherapie bij dieren te bundelen en uit te wisselen.
• Lezingen en bijeenkomsten te organiseren.
• Vakkennis en vaardigheid van de leden te vergroten.
• Centraal informatie te verstrekken over fysiotherapie bij dieren en de Belgian Association for Certified Animal Physiotherapists.
• Te streven naar formele erkenning van de dierfysiotherapie.
• Te informeren over de dierfysiotherapeutische mogelijkheden en over de bij haar aangesloten leden.